Η προσωπική ανάπτυξη είναι αναγκαία.

Όμως δεν είναι εύκολο για όλους να πάνε σε κάποιο σεμινάριο εκπαίδευσης.
Η προσωπική ανάπτυξη είναι αναγκαία.